Nihat Karatas  Site içinde arama yapin    
          
 

" İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır "

Voltaire

 

   · Hakkında
   · Özgeçmiş
   · Duyurular
   · Fotoğraf Galerisi
   · Faydalı Bilgiler
   · Hukuk Haberleri
   · Konuk Defteri
   · İletişim


ELEKTRONİK İMZA KANUNU VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

ELEKTRONİK İMZA KANUNU VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

İşadamları, yazılı ticari sözleşmeleri diğer tarafla aynı ortamda bir araya gelmeden, ayrı ayrı ofislerindeki bilgisayarları başında elektronik imza ile imzalayarak işlerini yapabileceklerdir.
23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik İmza Kanunu Avrupa Birliği Direktifi rehberliğinde ve Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerin uygulamaları doğrultusunda hazırlanmıştır. Elektronik İmza Yönetmeliği ve Tebliğ 6 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazete’deki yayımları ile beraber yürürlüğe girmişlerdir.
Bu Kanun’un amacı elektronik imza (e-imza) kullanımının hem hukuki hem de teknik esaslarını tayin etmektir. Aynı şekilde AB Direktifinin de amacı e-imzanın kullanımını kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak ve hukuken tanımlanmasına katkıda bulunmaktır.

Her iki düzenleme de, yani hem AB Direktifi hem de Kanun, e-imzanın hukuki niteliğini, SHS (Sertifika Hizmet Sağlayıcı)’lerin faaliyetlerini ve e-imza kullanımının esaslarını kapsamaktadır. Bunlara ek olarak, Kanun ayrıca, “Nitelikli Elektronik Sertifika”nın iptalini ve ihlali durumunda cezai ve idari yaptırımları da düzenlemektedir.

Kanun ile birlikte e-imza, kişinin elle attığı ıslak imza kadar yasal anlamda bağlayıcı olmuştur. Bu nedenle imza oluşturma verisinin başkalarının eline geçmemesi yönünde de bir gereksinim vardır. Kanun’a göre imza oluşturma verisi, ancak bu veriyi kullanan imza oluşturma araçları yardımıyla oluşturulabilir. Yani imza oluşturma verisi, bilgisayar ortamında ya da bir diskette ya da CD’de saklanmak yerine daha güvenli ve herkesin elde edemeyeceği bir şekilde imza oluşturma araçlarında saklanacaktır. Bu araçlara örnek olarak akıllı kartlar ve USB jetonlar verilebilir.

Kanun’a göre yetki sahibi kurumlar (Sertifika Hizmet Sağlayıcılar), e-imza oluşturma verisini ve e-imza doğrulama verisini, imza oluşturma araçlarının içerisinde üreterek kullanıcılara güvenli bir yöntemle dağıtacaklardır. SHS tarafından, bir kullanıcı için imza doğrulama verisini yine elektronik ortamda saklanan ve “sertifika” adı verilen uluslar arası geçerliliğe sahip bir biçimde oluşturulur. Sertifika içerisinde, kime ait olduğu, geçerlilik tarihi gibi bilgiler bulunmaktadır. Bir nüfus cüzdanı ile benzerlik gösteren sertifika, onu üreten SHS tarafından da elektronik olarak imzalanır. Kanun’un belirttiği özelliklere sahip sertifikalara “Nitelikli Elektronik Sertifika” adı verilir.

Hem AB Direktifi hem de Kanun SHS’ yi “ elektronik sertifika çıkaran ya da e-imza ile ilgili diğer hizmetleri veren gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlamıştır. Türkiye’deki ilk SHS’ lerden birkaç örnek vermek gerekirse “Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.” ve “TÜRKTRUST A.Ş.” karşımıza çıkar.

E-imzanın yasal olarak kullanılması, devam eden e-devlet projelerinde buna uygun olarak bir takım değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu değişiklikler sonucunda, kurumlar arası ve kişiler arası kağıtlar üzerindeki masraflı ve yavaş bir şekilde süren ve ağır bir bürokratik yük oluşturan sözleşme yapma ve resmi başvurular yapma usulü, yerini elektronik ortamda gerçekleşen ve eskisine göre çok daha hızlı, güvenli ve ucuz bir yönteme bırakmıştır.

Uluslararası ticarette tarafların bir araya gelmeden hukuken geçerli ve güvenli sözleşmeler oluşturabilme ihtiyacı e-imzayı önemli kılmaktadır.

Bu Kanun, uluslararası ticarette kullanılan yazılı sözleşmeler açısından ıslak imzanın yerine elektronik imzayı koymaktadır.Ancak kanunların resmi şekle veya özel merasime tabi tuttuğu gayrimenkul devirlerine ilişkin sözleşmeler ve teminat sözleşmelerinde e-imza kullanılamaz.

Elektronik imzaya aracı olan Sertifika Hizmet Sağlayıcıları güvenlik konusundaki ihmalleri sonucu dolaylı olarak imza sahtekarlığı yoluyla elektronik imza sahibine bir zarar verirlerse bunlardan sorumludurlar.

Bu Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na bir madde eklemiştir. O maddeye göre elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler yani belgeler senet hükmündedir ve
mahkemelerde aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

Sonuç olarak, elektronik imza ile artık taraflar bir araya gelmeden de sözleşme imzalayabilecekler, belgeler oluşturabilecekler ve bu sözleşmeler ile belgeler ıslak imza taşıyan kağıtlarla aynı hukuki geçerliliğe sahip olacaktır.Bu olanak ise işadamlarına olağanüstü bir zaman tasarrufu ve hız sağlayacaktır.

 
 Telefon : 0 (212) 660 58 00 | 0 (212) 660 51 00
 Adres :
Kartaltepe Mahallesi Limon Çiçegi Sokak Karagöz Apartmani
 No: 21, Kat: 4, Daire:10 | Bakirköy - Istanbul
Avukat Nihat Karataş
avukat@nihatkaratas.av.tr